Výstava – Apollo Business Center

Výstava fotoklubu Prešporok, týkajúca sa Bratislavy, jej architektúry i života, bola inštalovaná 1. augusta 2015 a ukončená koncom septembra.