O deťoch / children

Deti, deti, ich čisté, priame, neuhýbajúce pohľady, najmä tie vo veku cca štyroch, až piatich rokov, premúdrelé, plné otázok, sa dobre fotografujú pre svoju prirodzenosť, nestrojenosť a čistotu duše.