Piesne

Piesne, ktoré som sem nahral vznikli v rokoch 1988, až 2001. Niektoré texty vznikli oveľa skôr, ako samotná pieseň. Prežíval som vtedy dosť ťažké životné obdobie. Preto sú zamerané na moje vtedajšie prežívanie a poznačené určitou dávkou sebaľútosti. Dnes už vnímam svoju minulosť inou optikou. Piesne mi však vtedy pomohli vyventilovať, vyspievať svoje prežívanie. Som si vedomý toho, že texty majú dosť slabín, sú príliš popisné, s minimom metafor, ale pre mňa majú veľký význam. Napriek vtedajšej ťaživej situácii, som vytvoril aj niekoľko humornejšie ladených piesní a niekoľko čisto inštrumentálnych kompozícií.

Leto 1997

Láska sa nám utopila…

Láska sa nám utopila (1996)

Medzi ľuďmi to tak chodí… (1999)

Medzi ľuďmi to tak chodí… (1999)

Tak, poďme! (1997)