O športe / sport

Šport skúša moju schopnosť rýchlo reagovať. Núti ma lepšie spoznávať svoj fotoaparát, aby som bez dlhého uvažovania vedel v okamihu správne nastaviť fotoaparát a dôležitý moment tak dokázal zachytiť.