O ľudovej architektúre / folk architecture

Návštevy skanzenov i architektúra slovenských dedín sú mojim obľúbeným cieľom. Nikdy sa neviem „dovynadívať “ na vkus, zmysel pre krásu i proporcie, ktoré sú zakódované v našich predkoch, a ktoré sa odzrkadľovali nielen pri architektúre – dreveniciach, či spevoch a tancoch, ale aj pri predmetoch každodennej potreby.