o drevených kostolíkoch/wooden church

Bol som prekvapený množstvom drevených kostolíkov na východnom Slovensku. Väčšina z nich je gréckokatolíckeho vyznania. Rímsko-katolíckych kostolíkov je najmenej, čo je dané samozrejme aj ich polohou. Sú to nádherné stavby, vo väčšine prípadov stavané bez jediného klinca (z náboženských dôvodov, lebo klince symbolizujú ukrižovanie). Podarilo sa mi dostať len do dvoch z nich, čo by som chcel v budúcnosti odčiniť a nazrieť aj do ďalších skvostov tohto druhu architektúry.