O drevených kostolíkoch / wooden church

Bol som prekvapený množstvom drevených kostolíkov na východnom Slovensku. Väčšina z nich je gréckokatolíckeho vyznania. Rímsko-katolíckych kostolíkov je najmenej, čo je dané samozrejme aj ich polohou, kde prevláda gréckokatolícke vyznanie. Sú to nádherné stavby, vo väčšine prípadov stavané bez jediného klinca (z náboženských dôvodov, lebo klince symbolizujú ukrižovanie). Nie do každého sa mi podarilo dostať, čo by som chcel v budúcnosti odčiniť a nazrieť aj do ďalších skvostov tohto druhu architektúry.