O architektúre / urban architecture

Architektúra ma priťahuje svojimi tvarmi a líniami. Mám rád tento žáner najmä kvôli vyhraniu sa s kompozíciou. Mesto má tiež svoje, aj keď hlučnejšie inotaje a pokladám jeho existenciu za významný protiklad ticha v prírode.