O humore / humor

Nielen ľudia sú zdrojom večného humoru, ale aj ríša zvierat máva často svoje, aj keď neuvedomelé, humorné prejavy.