O seriály / series

Niekedy sa vyskytnú situácie, kedy sa priam žiada urobiť sériu fotografií, ktorá najlepšie vyjadrí príbeh práve sa odohrávajúci.