O sebe

Spojením techniky, svetla a obsahu môže vzniknúť dobrá fotografia. Niekedy však toto všetko nemusí byť dôležité, ak má fotografia príbeh, obsah.

Som amatérsky fotograf, žijem v Bratislave. Nešpecializujem sa na určitý žáner fotografie. Fotografujem všetko, čo ma nejakým spôsobom oslovuje. Avšak predsa len trochu viac ma priťahujú situácie, v ktorých hlavnú úlohu hrajú ľudia – momenty z ich života a architektúra. Paradoxne, napriek tomu, že fotografia zachytáva všetko dvojrozmerne,  s fotoaparátom v ruke akoby svet zrazu nadobudol ďalší rozmer. Vtedy s úplne inými očami a  prežívaním vnímam svoj i okolitý život. Spočiatku sa mi javila fotografia ako príjemná a celkom ľahká zábava, ale časom zisťujem, že je to ťažké remeslo. Urobiť dobrú fotografiu, aby bola nie len technicky, ale aj obsahovo príťažlivá a zároveň v niečom odlišná od miliónov ďalších, je nesmierne ťažké. Hoci som začal s fotografovaním už v detstve, takže som zažil celé to krásne „trápenie“ v tmavej komore a po niekoľkoročnej prestávke sa znova k tejto záľube vrátil, stále mám pocit, že sa len učím, že tie dobré fotografie ešte len raz možno urobím.

Za čas, ktorý ste boli ochotní venovať tejto fotogalérii všetkým ďakujem. Možno niektoré fotografie niekoho zaujmú, oslovia a budem rád, keď mi napíšete svoje pocity, resp. svoje pripomienky, ktoré by mi odhalili nedokonalosti mnou nepovšimnuté, sem.

Občas pošlem nejaké fotografie do amatérskych súťaží a niekedy sa mi podarí aj uspieť, ako napríklad tu.

Zopár fotografií nájdete aj tu i tu.

Fotoklub Prešporok

Fotobanka Profimedia

Milan Perfecký

20. február 2006 


Obľúbené výroky: 

Po štyridsiatom roku života je už každý zodpovedný za výraz svojej tváre a tón svojho hlasu. 

. . .

 Človek urobí významný krok dopredu, ak sa  prestane tešiť z toho, že získal nejakú výhodu na úkor druhého.

Milan

Mali by sme sa viac prejavovať, ako  reagovať.


. . . 

Staraj sa o svoje myšlienky, lebo sa z nich stanú slová,
Staraj sa o svoje slová, lebo sa z nich stanú skutky,
Staraj sa o svoje skutky, lebo sa z nich stanú zvyky,
Staraj sa o svoje zvyky, lebo vytvárajú charakter,
Staraj sa o svoj charakter, lebo ten vytvára osud
a osud – to je tvoj život.

Dalajláma

Človek chce byť milovaný, a ak ho nikto nemiluje, tak obdivovaný, a ak ho nikto neobdivuje, tak obávaný, a ak sa ho nikto nebojí, tak chce, aby ním ľudia opovrhovali a pohŕdali. Človek chce, aby z neho ľudia mali nejaký pocit, jeho duša sa desí prázdna a chce kontakt za akúkoľvek cenu. 

Hjalmar Soderberg: Doktor Glas (1905)

. . .