milan perfecký
- o drevených kostolíkoch/wooden church
Bol som prekvapený množstvom drevených kostolíkov na východnom Slovensku. Väčšina z nich je gréckokatolíckeho vyznania. Rímsko-katolíckych kostolíkov je najmenej, čo je dané samozrejme aj ich polohou. Sú to nádherné stavby, vo väčšine prípadov stavané bez jediného klinca (z náboženských dôvodov, lebo klince symbolizujú ukrižovanie). Podarilo sa mi dostať len do dvoch z nich, čo by som chcel v budúcnsti odčiniť a nazrieť aj do ďalších skvostov tohto druhu architektúry.


Bodružal - Gréckokatolícky kostol - 1658  (UNESCO) (13.7.2011)
Bodružal - Gréckokatolícky kostol - 1658  (UNESCO) (13.7.2011)
Hervartov - Rímskokatolícky kostol - 15. st. (UNESCO) (12.7.2011)
Hervartov 2 - Rímskokatolícky kostol - 15.st. (UNESCO) (12.7.2011)
Hunkovce - Gréckokatolícky kostol - 18. st. (13.7.2011)
Hunkovce - Gréckokatolícky kostol - 18. st. (13.7.2011)
Inovce - Gréckokatolícky kostol - 1836 (14.7.2011)
Inovce 2 - Gréckokatolícky kostol - 1836 (14.7.2011)
Krivé - Gréckokatolícky kostol - 1826 (12.7.2011)
Krivé - Gréckokatolícky kostol - 1826 (12.7.2011)
Jedlinka - Gréckokatolícky kostol - 1763 (12.7.2011)
Jedlinka 2 - Gréckokatolícky kostol - 1763 (12.7.2011)
Ladomírová - Gréckokatolícky kostol - 1742 (UNESCO) (12.7.2011)
Ladomírová - Gréckokatolícky kostol - 1742 (UNESCO) (12.7.2011)
Ladomírová 3 - Gréckokatolícky kostol - 1742 (UNESCO) (12.7.2011)
Nižný Komárnik - Gréckokatolícky kostol - 1938 (13.7.2011)
Nižný Komárnik - Gréckokatolícky kostol - 1938 (13.7.2011)
Nižný Komárnik 3 - Gréckokatolícky kostol -1938 (13.7.2011)
Nižný Komárnik 4 - Gréckokatolícky kostol - 1938 (13.7.2011)
Nižný Komárnik 5 - Gréckokatolícky kostol - 1938  (13.7.2011)
Príkra - Gréckokatolícky kostol - 1772 (13.7.2011)
Príkra 2 - Gréckokatolícky kostol - 1772  (13.7.2011)
Ruská Bystrá - Gréckokatolícky kostol - začiatok 18. st. (UNESCO) (14.7.2011)
Ruská Bystrá 2 - Gréckokatolícky kostol - začiatok 18. st.(UNESCO)  (14.7.2011)
Skanzen v Bardejove - Mikulášová - 1414  (12.7.2011)
Skanzen v Bardejove 2 - Gréckokatolícky kostol - pôvodne z Mikulášovej - 1414  (12.7.2011)
Skanzen v Bardejove 6 (12.7.2011)
Skanzen v Bardejove 3 - Gréckokatolícky kostol zo Zboja - 17. st. (12.7.2011)
Bodružal - november - 2014
Dobroslava - november - 2014
Jalová - november - 2014
Hrabová Roztoka - november - 2014
Jedlinka - november - 2014
Jedlinka - november - 2014
Jedlinka - november - 2014
Kalná Roztoka - november - 2014
Krajné Čierno - november - 2014
Krajné Čierno - november - 2014
Potoky - november - 2014
Ruská Bystrá - november - 2014
Nižný Komárnik - november - 2014
Nižný Komárnik - november - 2014
Ruský Potok - november - 2014
Potoky - november - 2014
Šmigovec  - november - 2014
Šmigovec - 2016
Šemetkovce -  november - 2014
Varadka  - november - 2014
Ladomítova - november - 2014
Ladomírova - november - 2014
Ladomítova - november - 2014